Community Development

Community development:
Staat voor het aanbod aan groepen, teams, projecten en organisaties, waarbij vernieuwing, een open cultuur en  een sociale, duurzame samenleving aan de top van de prioriteitenlijst staan.

Hieronder vallen:
korte/middellange interventies, zoals:

  • voorzitterschap comissies/dagvoorzitter
  • facilitator voor teams/ groepen/symposia
  • storytelling workshops & interventies
  • training community development
  • training gelijkwaardig communiceren in teams

langere termijn interventies, zoals:

  • teamcoaching voor systeemverandering/cultuur verandering
  • interim (project)leider, functievervulling. U kunt gebruik maken van mijn community development en juridische vaardigen voor bijvoorbeeld het opzetten van een nieuw soort organisatie, ontwerpen/faciliteren van sociale coöperatie of stichting.